Protocol Textos de Debat

Estructura que han de tenir tots els textos de debat:

 1. Títol: Sense numerar. Ha de començar amb la paraula de la temàtica que tracta (sanitat, immigració, educació, feminisme, etc.). Ha de concloure amb l’expressió:Text de debat nº X. Subtítols (opcionals, però convenients): han de resumir en eslògans (d’1 a 4) tot el contingut del text de debat.
 2. Apartat dels 10 punts del manifest on es situa: Número del punt del manifest, seguit del seu enunciat.
 3. Temàtica i número del text de debat: Indica la temàtica del Text de Debat que tracta, ja que cada punt del manifest pot tractar temàtiques diferents. Es correspon amb la primera paraula del títol, tal com s'ha indicat a l'apartat 0. La temàtica va seguida del número de text de debat, per tal de poder distingir les diferents versions del text.
 4. Exposició, diagnòstic, reflexió general: màxim 3 pàgines
 5. Documents per aprofundir el tema.
 6. Propostes d'acció numerades: Cal una síntesi. És l'únic apartat que s'haurà d’esmenar i votar (no la resta del document).
 7. Autors

Indicacions:

 1. L’únic apartat dels textos de debat que cal esmenar i votar es el número 5 (Propostes d’acció).
  Els altres apartats tenen una funció explicativa o informativa, que no és imprescindible compartir per estar d’acord amb les propostes d’acció.
 2. Tots els textos de debats dels grups de treball,cal dirigir-los a la persona que coordina el Punt del Manifest a que fa referència el mateix,abans de ser publicats per la discussió al conjunt del PC, es discutiran primer a la sectorial corresponent (si existeix), per tal de poder incorporar els suggeriments de les persones més lligades al seu contingut.
 3. Els textos de debat, abans de ser publicats per a discutir al conjunt del PC, convé que tinguin el “vist i plau” de la instància adient del PC, per tal de poder tenir una discussió ordenada.
 4. El termini màxim per elaborar tots els documents anteriors (entre 100 i 1000 entre totes les temàtiques que puguin sorgir de cada punt del manifest) és el 14 d’abril de 2014.

Visit bigtheme.net/wordpress for wordpress templates

Copyleft 2013 de Procés Constituent
Desenvolupat per l'Equip Web